[1]
.-. -, “Doktorske disertacije hemijsko–tehnološke struke odbranjene na univerzitetima u Srbiji u 2017. godini”, Hem Ind, vol. 72, no. 1, pp. 55–57, Jan. 2018.