[1]
-, “Doktorske disertacije hemijsko–tehnološke struke odbranjene na univerzitetima u Srbiji u 2023. godini”, Hem Ind, vol. 78, no. 1, pp. 73–74, Feb. 2024.