Konstantinović, S. S., Zlatković, M. Z., Ćirić, J. T., Ilić, S. B., Gojgić Cvijović, G. D. and Veljković, V. B. (2018) “The use of salicylaldehyde derivatives as a nitrogen source for antibiotic production by Streptomyces hygroscopicus CH-7”, HEMIJSKA INDUSTRIJA (Chemical Industry), 71(6), pp. 487–494. doi: 10.2298/HEMIND170124011K.