Konstantinović, S. S., Zlatković, M. Z., Ćirić, J. T., Ilić, S. B., Gojgić Cvijović, G. D., & Veljković, V. B. (2018). The use of salicylaldehyde derivatives as a nitrogen source for antibiotic production by Streptomyces hygroscopicus CH-7. HEMIJSKA INDUSTRIJA (Chemical Industry), 71(6), 487–494. https://doi.org/10.2298/HEMIND170124011K