(1)
-. Doktorske Disertacije hemijsko–tehnološke Struke Odbranjene Na Univerzitetima U Srbiji U 2023. Godini. Hem Ind 2024, 78, 73-74.